Dane firmy:
Nazwa firmy: „TELWIS” Zbigniew Kaczmarczyk
Edwarda Dembowskiego 17/48
02-784 Warszawa
NIP: 951-160-03-61
Regon: 140015148
Firma zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy w dn. 17.01.2005 pod nr. 210796

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH

 1. Dane użytkownika Serwisu, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawiania w każdej chwili.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu jest firma Telwis Zbigniew Kaczmarczyk. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności w zakresie właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i dokumentów w celu rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone usługi.

 4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe z wypełnionego na stronie formularza kontaktowego:
  nazwisko i imię, dane firmy w zakresie właściwego wystawiania faktur,
  adres zameldowania na pobyt stały (adres do korespondencji),
  adresy elektroniczne usługobiorcy.

 5. Dane osobowe nie są udostępniane w celach marketingowych.