Hyundai Coupe
Moduł BCM (Body Computer Module)

Częste objawy:
 • nie świecą lub cały czas świecą kierunkowskazy, (np. jedna strona)
 • nie świecą lub cały czas świecą światła, (np. jedna strona)
Odpowiedzialny za te objawy jest ten moduł. W tym przypadku oferuję naprawę tego właśnie modułu komfortu..

Koszt usługi naprawy

290zł
 • w cenę usługi wliczono koszty elementów do wymiany (np. przekaźniki). Gdyby koszty te przekroczyły ustaloną cenę wtedy koszt naprawy będzie uzgodniony ze zleceniodawcą.

Formularz zapytania

  Twój Adres Email

  Posiadam moduł …. (typ modułu np. BSM B4)

  Opisz usterki…

  Uwagi dodatkowe…

  wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby tego formularza