T E L W I S

Najczęściej występujące usterki:

  • zanikanie chwilowe wyświetlacza
  • po częstym przygaszaniu wyświetlacz już całkowicie zgasł
  • nie wyświetla przejechanych kilometrów

Przed naprawą konsultujemy przypadek (ewentualne koszty) z klientem.  Ekspertyza usterki gratis. W przypadku licznika, który był już wcześniej naprawiany przez inny serwis zastrzegam sobie prawo do wyceny po oględzinach. Krótkie terminy naprawy (1 dzień). Możliwość naprawy na poczekaniu (ok. 4-5 godzin) ale wymagana jest rezerwacja. 

.

Uwaga: licznik należy wymontować i dostarczyć do serwisu we własnym zakresie.

Nasze Ceny

cena dotyczy wyszczególnionych w opisie objawów i wynosi statystycznie 150 - 250zł. Dokładna cena zostanie ustalona po dokonaniu diagnozy i do tej chwili jest bez zobowiązań.

wiadomości mailowe odczytuję także w weekendy

Dane kontaktowe

Email: elektronika@telwis.pl
Nr telefonu: +48 534 537 492
tel. czynny 9.00 – 14.00 oprócz weekendów